bodembescherming

Het aanleggen van vloeistofdichte vloeren of het vloeistofdicht maken van een bestaande vloer is specialistenwerk. Bovendien mag het, sinds het activiteitenbesluit van 1 januari 2008, alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde (erkende) bedrijven.

Buiten de verplichting biedt certificering ook voordelen. Zo is na aanleg door een gecertificeerd bedrijf welke een bewijs van aanleg onder certificaat afgeeft, de voorziening tot maximaal 6 jaar na aanleg vrijgesteld van de inspectieverplichting. In andere gevallen kan door het bevoegd gezag een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden gevraagd.

www.zvs.nl