producten

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab elementen
Bij de aanleg van een vloeistofdichte voorziening kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld vloeistofdichte zeskantelementen of (koppelbare) vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten. Vloeistofdichte elementverhardingen worden aangelegd volgens de BRL SIKB 7700, protocol 7701.

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton
Een vloeistofdichte voorziening van beton wordt gemaakt van een bijzondere soort betonmortel waardoor deze in uitgeharde toestand een duurzame bescherming biedt tegen mogelijke bodemverontreiniging. Aan de betonmortel kan kleurstof toegevoegd worden, waardoor de beton leverbaar is in verschillende tinten. Een vloeistofdichte voorziening van beton wordt aangelegd volgens BRL SIKB 7700, protocol 7702.

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening m.b.v. een kunstharsgebonden beschermlaag 
Om bodemverontreiniging tegen te gaan bestaat er sinds 2001 de mogelijkheid om ook bestaande vloeren vloeistofdicht te maken door middel van het aanbrengen van kunstharsgebonden beschermlagen. Ook op dit vakgebied kunnen wij gecertificeerd opereren, namelijk volgens BRL SIKB  7700, protocol 7704.

Neem contact op voor meer informatie over bodembeschermende voorzieningen.