producten

Vloeistofdichte vloer met elementen
Een vloeistofdichte elementenverharding wordt aangelegd met industrieplaten of kleine elementen. Elementenvloeren worden aangelegd onder SIKB protocol 7700 en de onderliggende protocollen 7701 en 7711.
Vloeistofdichte verharding van beton
Vloeistofdicht beton is een bijzonder soort betonspecie dat een duurzame bescherming biedt tegen bodemverontreiniging. Aan de betonspecie kan kleurstof toegevoegd worden, waardoor de beton leverbaar is in verschillende tinten. De vloeistofdichte betonverharding wordt aangelegd volgens SIKB protocol 7700 en de onderliggende protocollen 7702 en 7711.
Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton
Vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton. Aansluitend bij de regelgeving van de overheid en passend in haar streven om bodemverontreiniging tegen te gaan biedt het ook de mogelijkheid om een bestaande vloer vloeistofdicht te maken zoals kunsthars gebonden vloersystemen (coatings) of cementgebonden lagen. Ook in deze vakgebieden kunnen wij binnen certificering opereren volgens SIKB protocol 7700 en de onderliggende protocollen 7704 en 7711.

Neem contact op voor meer informatie over bodembeschermende voorzieningen