begeleiding

Gedurende de uitvoering van een bodemsanering is deskundige milieukundige begeleiding een noodzaak. Monsters moeten worden genomen en geanalyseerd om aan te tonen dat de sanering voldoende is uitgevoerd. Wanneer de sanering is afgerond, dient de sanering te worden afgemeld bij het bevoegd gezag middels een melding (of evaluatieverslag). Indien nog een aanvullende grondwatersanering wordt gestart, wordt deze ook begeleid (nemen controlemonsters in- en effluent en controle kwaliteit grondwater). Ook hiervan wordt een verslag opgesteld ten behoeve van het verkrijgen van een beschikking van het bevoegd gezag.
De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd conform de SIKB 6000. Hiervoor is Milieutechniek ZVS Eemnes BV echter (nog) niet gecertificeerd. Op dit moment wordt druk gewerkt aan het verkrijgen van het certificaat.

"Het traject is ons bekend"