bodemsaneringen

Uitvoering grond- en grondwatersaneringen
Aannemingsmaatschappij ZVS Eemnes BV beschikt over materieel en materiaal om saneringen uit te voeren. Materieel voldoet aan de eisen voor werken in verontreinigde grond als ook is het personeel gekwalificeerd om bodemsaneringen uit te voeren. De medewerkers die worden ingezet op bodemsaneringen hebben opleiding gevolgd en worden jaarlijks medisch gekeurd. De bodemsaneringen worden uitgevoerd conform de SIKB 7000 waarvoor Milieutechniek ZVS Eemnes BV is gecertificeerd en ook hiervoor erkend (kwalibo).

Milieutechniek ZVS Eemnes BV kan dus het gehele traject regelen. Van verkennend onderzoek tot en met goedkeuring op het evaluatieverslag door het bevoegd gezag.

"Na volledige raportage vormen wij een passend advies!"