partijkeuringen

Partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit
(vormgegeven en niet-vormgegeven)

Milieutechniek ZVS Eemnes BV is gecertificeerd conform de BRL SIKB 1000 en ook kwalibo erkend voor het uitvoeren van partijkeuringen conform het Besluit Bodemkwaliteit. Zowel partijkeuringen voor grond en baggerspecie (protocol 1001) als niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002) mogen wij onder certificaat uitvoeren.

Van grond of bouwstoffen die af- of aangevoerd worden moet de kwaliteit bekend zijn. Kwaliteitsdocumenten van de partij moeten in het bezit zijn van de chauffeur. Welke documenten dit zijn hangt vooral af van de hoeveelheden grond en het beleid van de betreffende gemeente. Een partij kan als vaste bodem (in-situ) gekeurd worden of in ontgraven toestand (in depot). Het in-situ keuren heeft voor de opdrachtgever voordelen.

 

 

 

"Werken volgens de normen van deze tijd"