bodemonderzoek

Uitvoering bodem- en waterbodemonderzoek
Wanneer is er behoefte aan een bodemonderzoek: Onroerendgoedtransacties, aanvragen voor bouwvergunningen, nul-situatie bepalingen in het kader van het activiteitenbesluit, het vaststellen van de mate en omvang van eerder geconstateerde verontreinigingen.
In overleg met opdrachtgever en afhankelijk van het doel van het bodemonderzoek schrijven onze ingenieurs milieutechniek een projectvoorstel. Bodemonderzoeken worden uitgevoerd conform de bestaande normen en richtlijnen. Wij zijn gecertificeerd (BRL SIKB 2000) voor de uitvoering van het bodemonderzoek en erkend (kwalibo). De uiteindelijke analyses worden uitgevoerd in een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde laboratorium.

De analyseresultaten tezamen met de bevindingen in het veld en advies worden gepresenteerd in een uitgebreid rapport. Bij de voorbereiding en de uitvoering wordt zo praktisch mogelijk gewerkt. Indien nodig kunnen wij ad hoc onze diensten voor u inzetten!

"Uitgevoerd conform de bestaande normen en richtlijnen"