Corona

Onderstaand informeren wij jullie aanvullend hoe wij binnen ZVS een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van het corona-virus.

Neem de volgende maatregelen van het RIVM in acht:

 1. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 2. Gebruik papieren zakdoekjes.
 3. Geen handen schudden.
 4. Blijf thuis als jezelf of binnen jou gezin koorts of verkoudheidsklachten hebt of krijgt.
 5. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
 6. Was je handen regelmatig met water en zeep, in ieder geval:
  • als je handen vuil zijn;
  • voor het (klaarmaken van) eten en drinken
  • na een toiletbezoek
  • na hoesten, niezen in de handen
  • na het snuiten van de neus