rioolwerk

Wij zijn thuis in het plaatsen van hoofdriolen, huisaansluitingen, pompputten, drukriolen en in het meer specialistisch werk zoals infiltratievoorzieningen en bergingsriolen.

Ook onderhoud en het oplossen van rioolverstoppingen behoren tot onze werkzaamheden.

"specialisten in afwateringsystemen!"