certificaten

Aannemingsmaatschappij ZVS Eemnes BV

CO2-bewust certificaat, niveau 3, voor het toepassingsgebied: Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw inclusief het aanleggen van verschillende vloeistofdichte voorzieningen, het saneren van tanks en het uitvoeren van transport- en sloopwerkzaamheden. Het uitvoeren van bodemonderzoek en partijkeuringen alsmede grond- en grondwatersaneringen. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en andere groenvoorzieningen.

NEN-EN-ISO 9001 (k13873/09) Processen voor de werkzaamheden in grond-, weg- en waterbouw alsmede het aanleggen van vloeistofdichte verhardingsconstructies en het saneren van tanks, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, het uitvoeren van grond- en grondwatersaneringen en het uitvoeren van bodemonderzoek en partijkeuringen.

VCA** (k13874/10) Processen voor de werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw, grond- en grondwatersanering, milieukundig veldwerk alsmede het aanleggen van vloeistofdichte verhardingsconstructies.

BRL SIKB 7700 (k84379/03) Aanleg of herstel van een bodembeschermde voorziening. Protocol 7701 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen”. Protocol 7702 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met beton”. Protocol 7704 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag”. Protocol 7711 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting”.

Tanksaneringen (k9164/08) Tanksanering in combinatie met het transport van volledig gereinigde tanks, Tanksanering in combinatie met het transport voor ongereinigde tanks, Onklaar maken van tanks doormiddel van opvullen.

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

NEN-EN-ISO 9001 (k13873/08) Processen voor de werkzaamheden in grond-, weg- en waterbouw alsmede het aanleggen van vloeistofdichte verhardingsconstructies en het saneren van tanks, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, het uitvoeren van grond- en grondwatersaneringen en het uitvoeren van bodemonderzoek en partijkeuringen.

VCA** (k13874/09) Processen voor de werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw, grond- en grondwatersanering, milieukundig veldwerk alsmede het aanleggen van vloeistofdichte verhardingsconstructies.

BRL SIKB 1000 (k20192/10) Monsterneming voor partijkeuringen. Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001); Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002).

BRL SIKB 2000 (k23175/11) Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.

BRL SIKB 7000 (k43471/08) Uitvoering van (water)bodemsaneringen. Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden (protocol 7001); Tijdelijk uitplaatsen van grond (protocol 7004).