certificaten

ZVS Eemnes BV

NEN-EN-ISO 9001 (KSC-K13873/10): Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw inclusief het aan-leggen van verschillende vloeistofdichte voorzieningen, het saneren van tanks, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, het uitvoeren van grond- en grondwater-saneringen en het uitvoeren van bodemonderzoek en partijkeuringen.

VCA** (VCA-K13874/11): Het aannemen en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw inclusief het aanleggen van verschil-lende vloeistofdichte voorzieningen, het saneren van tanks, het uitvoeren van sloop-werkzaamheden, het uitvoeren van grond- en grondwatersaneringen en het uitvoeren van bodemonderzoek en partijkeuringen.

CO2-Bewust certificaat, niveau 3 (CO2-K93878/02): Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw inclusief het aanleggen van verschillende vloeistofdichte voorzieningen, het saneren van tanks en het uitvoeren van transport- en sloopwerkzaamheden. Het uitvoeren van bodemonderzoek en partijkeuringen alsmede grond- en grondwatersaneringen. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en andere groenvoor-zieningen.

Aannemingsmaatschappij ZVS Eemnes BV

BRL SIKB 7000 (K43471/11): Uitvoering van (water)bodemsaneringen.

  • Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond

BRL SIKB 7700 (K84379/04): Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening:

  • Protocol 7701: Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen 
  • Protocol 7702: Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton
  • Protocol 7704: Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met een kunstharsgebonden beschermlaag 
  • Protocol 7711: Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting

BRL-K904/04 (K9164/08): Tanksanering

PGS Klasse 1 t/m 4 vloeistoffen (PGS 28 en PGS 30):

A. Tanksanering i.c.m. het transport van volledig gereinigde opslagtanks                    C. Onklaar maken van opslagtanks door middel van opvullen

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

BRL SIKB 1000 (K20192/11): Monsterneming voor partijkeuringen.

  • Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
  • Protocol 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen

BRL SIKB 2000 (K23175/13): Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters